۲۵ اسفند ۱۳۹۸
دسته:
کد : 152

» عنوان : Geotechnical and Foundation Engineering

زبان PDF : لاتین

تعداد صفحات : ۵۶

توضیح مختصر :

در این PDF  شما با آشنایی مکانیک خاک و مثال هایی درمورد کاربرد مهندسی ژئوتکنیک و همچنین مجموعه ای از توضیحات و ذرات فردی ،انواع و طبقه بندی خاک و… آشنا می کند .

Description:

Introduction to soil mechanics, examples of Geotechnical engineering applications. Description of assemblage and individual particles, classification, etc. Soil types.

Phase Relationship:

An element of soil is multiphase. A typical element of soil contains three distinct phases, solid, gas(air), and liquid(usually water). Given figure represents the three phases as they would typically exist in an element of natural soil .

The phases are dimensioned with volumes on the left and weights on the right side of the sketch. There are three important relationships of volume: porosity, void ratio, and degree of  saturation.
Porosity is the ratio of void volume to total volume and void ratio is the ratio of void volume to solid volume. Porosity is usually multiplied by 100% and thus the values are given in %. Void ratio is expressed in a decimal value , such as a void ratio of 0.55, and can run to values greater than unity. Both porosity and void ratio indicate the relative portion of void volume in a soil sample. This void volume is filled with fluid, either gas(air) or liquid, usually water.
The degree of saturation indicates the percentage of the void volume which is filled with water. Thus, a value of S=0 indicates a dry soil,S=100% indicates a saturate soil, and a value between 0 and 100% indicates a partially saturated soil. The most useful relationship between phase weights is water content, which is the weight of water divided by the weight of solid in a soil element.
Ws is weight of solid in soil content. The bulk unit weight(γ) is the weight of entire soil element divided by the volume of entire element. Bulk density(or bulk unit weight or moist unit weight or total unit weight).
نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آمار

  • 0
  • 188
  • 2,234
  • 9,171
  • 49,245