» عنوان : اثر اندرکنش خاک وسازه بر رفتارغیر ارتجاعی سازه های دارای پی مدفون

تعداد صفحات : ۳۱۰

تهیه کننده : مهندس محصولی

آشنایی با موضوع در سایت تخصصی ژئوتکنیک

چکیده

عموما در تحلیل سازه ها فرض می شود که خاک واقع در زیر سازه صلب است و از اثر اندرکنش خاک و سازه صرف نظر می گردد .این در حالی است که خاک در واقعیت صلب نیست و وجود خاک در زیر سازه باعث تغییر خصوصیات دینامیکی سازه و در نتیجه پاسخ آن می گردد .از طرف دیگر قرارگیری فنداسیون نسبتا صلب سازه در خاک باغث تغییر تحریکات ورودی به سیستم خاک – سازه می گردد.

این اثر که اصطلاخا اثر سینماتیکی نامیده می شود ، خصوصا در سازه ای دارای پی مدفون و عمیق بیشتر حائز اهمیت است.

هر چند در موردتاثیر خاک بر پاسخ ارتجاعی سازه ها مطالعات فراوانی صورت گرفته است ، تحقیقات انجام شده در ناحیه غیر ارتجاعی اندک و محدود به

سال های اخیر می باشد.

تحقیقات انجام شده هم اغلب محدود به مطالعات موردی برای شرایط خاصی از اندرکنش خاک و سازه بوده اند .

تنها مطالعات پارامتریک انجام شده نیز از اندرکنش سینماتیکی صرف نظر کرده اند.در این پایان نامه اثر اندرکنش خاک-سازه بر رفتارسازه های دارای پی

مدفون هم در ناحیه ارتجاعی و هم درناحیه غیر ارتجاعی با درنظرگرفتن هر دو اثر اندرکنش سینماتیکی و اینرسی بررسی شده است.

بدین منظور یک برنامه جامع رایانه ای با محیط کاربری گرافیکی و قابلیت تولید انبوه در فرمت بانک اطلاعات نوشته شده است.

چنین نتیجه گیری شده است که صرف نظر کردن از عمق دفن شدگی پی و اثر اندرکنش سینماتیکی در طراحی سازه های بلند دارای پی مدفون عمیق نیز

باعث حصول نتایجی نامحافظه کارانه می گردد.

کلمات کلیدی : اندرکنش خاک – سازه ، فنداسیون مدفون ، اندرکنش سینماتیکی ، اندرکنش اینرسی ، شکل پذیری ، ضریب کاهش مقاومت

پل ارتباطی با ما کانال تلگرام ژئوتکنیک می باشد و می توانید از لینک هم بهره بگیرید .

مطلب مرتبط
نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آمار

  • 0
  • 96
  • 1,489
  • 8,746
  • 49,630