» عنوان : بررسی پارامترهای اصلاح خاک در گود حفاظت شده با Sheetpile با Plaxis

تهیه کننده : مهندس طبرزدی

فرمت : PDF

تعداد صفحات : ۱۳

معرفی پروژه

گاها تغییر نمره sheetpile تاثیری بر گسیخته نشدن شیروانی ندارد. در این وضعیت تغییر شرایط خاک باعث رفع مشکل پروژه می گردد . در پروژه حاضر با تغییر مشخصات مکانیکی خاک درصد بهبود خاک بر آمدیم .

این چنین که با تغییر C داده را ثابت گرفتیم و شپس شرایط ɸ  را تغییر دادیم تا به گزینه مطلوب برسیم . از آن طرف در خاک با ثابت نگه داشتن C به دنبال تغییر ϒ رفتیم تا به مطلوبی برسیم . در انتها با قیاس گزینه های برتر ، پیشنهاد بهبود ارائه شد.

شرح کامل موضوع

در پروژه های اصلاح خاک بسته به شرایط اجرایی و تجهیزات موجود روشی برای بهبود خاک انتخاب میشود. گاه بسته به شرایط می توان از هر روش بهبودی استفاده کرد که بدین ترتیب باید بدنبال طرح بهینه فاکتور موثر تغییر شرایط خاک بود .

گاه بسته به شرایط فقط می توان از یکی از روشهای بهبود خاک استفاده کرد که بدین ترتیب باید دید بهترین حالت بهبود فاکتوری که با تجهیزات موجود میشود ان را بهبود بخشید کدام است و به سمت ان رفت.

در پروژه حاضر یک Sheet pile را جهت حفاظت سینماتیکی خاک انتخاب کردیم که متعلق به شرکتJFE است . تحت شرایطی که با تغییر Sheet pile وضعیت شیروانی تغییر نمی کرد دست به تغییرات C چسبندگی خاک زدیم .

چسبندگی را در یک مدل ۳۲ کیلوپاسکال گرفتیم و در هر مدل ۳ تا به ان اضافه کردیم. پس از تعیین بهترین چسبندگی به دنبال تغییر ɸ از ۰۱ تا ۲۱ طی گام های ۵درجه رفتیم.

پس از مشخص شدن نرخ صعود یا کاهش شرایط خاک در وضعیت تغییر زاویه اصطکاک داخلی بدنبال تغییر وزن مخصوص خاک در حالت خشک رفتیم. بدین شکل که خاک را از ϒ که عدد ۰۵ کیلونیوتن بر مترمکعب داشت به ۰۱ کیلونیوتن بر مترمکعب رساندیم.

 

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آمار

  • 0
  • 37
  • 6,803
  • 14,521
  • 37,754