» عنوان : نحوه انجام پروژه سدخاکی در نرم افزار Geo Studio

تنظیمات اولیه در نرم افزار Geo Studio:

در برنامه Geo Studio لازم است تنظیماتی را برای شروع کار اعمال نماییم. این تنظیمات عبارتند از:

تنظیم ابعاد صفحه

برای تنظیم ابعاد صفحه، مسیر Set\Page را اجرا میکنیم و مقادیر لازم را وارد مینماییم. باید توجه نمود که فضای کافی برای همه آنالیزهادر نظر گرفته شود

تنظیم مقیاس

برای تنظیم مقیاس، مسیر Set\Scaleرا اجرا میکنیم و مقادیر لازم را وارد مینماییم. برای این پروژه مقیاس ۱به ۰۵۵ در هر دو جهت درنظر گرفته شده است

تنظیم شبکه خطوط راهنما

برای تنظیم شبکه خطوط راهنما، مسیر Set\Grid را اجرا میکنیم و مقادیر لازم را وارد مینماییم. برای راحتتر شدن ترسیم، میتوان گزینه های Display Grid و Snap to Grid را نیز فعال نمود

تنظیم محورها

برای تنظیم محورها، مسیر …\Set\Axes را اجرا میکنیم و محل محورها و نام محورها را مشخص مینماییم. در مرحلۀ بعد، طول گام مربوط به هر محور و همچنین تعداد گامهای آن را مشخص میکنیم.در پایان این مرحله، محیط کاری برنامه، برای ترسیم آماده است و میتوان مراحل بعدی را اجرا نمود

قسمت اول : آنالیز تنش –تغییر شکل

ترسیم خطوط راهنما

برای ترسیم قسمتهای مختلف مساله، بهتر است ابتدا خطوط راهنما رسم شوند. با ترسیم این خطوط میتوان قبل از ترسیم اجزا، شکل کلی مساله را ایجاد نمود. برای ترسیم این خطوط، فرمان Sketch lines را از مسیر …\Sketch\Lines اجرا مینماییم.

سپس مطابق با صورت مساله، شروع به ترسیم سد و پی مینماییم.

نحوه المان بندی

در این مدل ۴ ناحیه در نظر گرفته شده است که با توجه به دقت ، در ناحیه ای که تمرکز تنش بیشتر است،المانها ریزتر در نظر گرفته شده اند. به همین سبب درنواحی زیر خاکریز،از المانهای ۵.۰*۱و در نواحی دورتر از المانهای ۱*۱و در خاکریز از المانهای ۰.۵*۱ استفاده شده است.

 

 

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آمار

  • 0
  • 35
  • 6,801
  • 14,519
  • 37,752