» عنوان : بررسی اندرکنش خاک و سازه با استفاده از نرم افزار ETABS

مطابق با آیین نامه ۲۸۰۰ ویراش چهارم

تهیه کننده : مهندسی نخعی

تعداد صفحات : ۱۹

توضیح:

یکی از عوامل مهم و موثر در نیروها ، جابجایی ها و عملکرد سازه اندرکنش لرزه ای خاک و سازه می باشد.

تأثیراتی که اندرکنش خاک و سازه ایجاد میکند، به دو اثر اندرکنش سینماتیکی واثراندرکنش اینرسی تقسیم بندی میشوند. هنگامیکه جرم پی و سازه در نظر گرفته نشود، به دلیل صلبیت پی سازه نسبت به خاک و عدم قابلیت تطابق خاک با حرکت میدان آزاد، پی سازه میانگی نیاز حرکت میدان آزاد خاک را تجربه میکند که به این حرکت تغییر یافته، تحریک ورودی به پی گفته می شود.

این اثر را که جدا از جرم پی و سازه می باشد، اندرکنش سینماتیکی می نامند.با وجود جرم سازه و پی، ارتعاش سازه و نیروی اینرسی ناشی از آن باعث ایجاد حرکت جدیدی در پی خواهد شد که این اثر را اندرکنش اینرسی می نامند. این دو اثر باعث می گردند که حرکت پی در هنگام زلزله کاملا متفاوت از پاسخ ناشی از حرکت میدان آزاد خاک شود. مطالعات نشان می دهد که اثر اندرکنش اینرسی دارای اهمیت بیشتری نسبت به تعامل سینماتیکی می باشد

روشهای درنظرگیری سیستم خاک و سازه را میتوان به دو دسته تقسیم بندی کرد:

  • روش زیرسازه
  • روش مستقیم

اندرکنش خاک و سازه در حالت کلی ممکن است موجب افزایش، کاهش و یا عدم تغییرنیروهای ایجاد شده در سازه شود. لیکن در کل برای سازه های معمول، اندرکنش باعث کاهش نیروهای طراحی در مقایسه با حالت بستر صلب میگردد. بدین دلیل میتوان حتی بدون درنظر گرفتن اثر تعاملی بین خاک و سازه به صورت محافظه کارانه از نتایج حالت پای ثابت بهره برد.

به طور کلی اندرکنش خاک و سازه باعث کاهش ضریب رفتار سازه می شود. کاهش ضریب رفتار به معنی آن است که برای فراتر نرفتن از یک شکل پذیری معین، مجاز به کاهش کمتری در نیروی ارتجاعی به وجود آمده در سازه برای طراحی هستیم. روند کاهش ضریب رفتار سازه با افزایش اثر تعامل تشدید میشود.افزایش عمق دفن شدگی پی باعث افزایش ضریب رفتار میشود، زیرا افزایش عمق دفن شدگی پی باعث افزایش بیشتری در نیروی ارتجاعی به وجود آمده در سازه میشود تامقاومت تسلیم مورد نیاز سازه.

 

مطلب مرتبط
نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آمار

  • 0
  • 27
  • 3,200
  • 10,522
  • 33,276