عنوان : آزمون برش مستقیم خاکها تحت شرایط تحکیم یافته زهکشی شده

براساس ضوابط کمیسیون فنی تدوین استاندارد

‌تهیه‌ این‌ استاندارد‌مورد‌استفاده‌ قرار‌گرفته‌ به‌ شرح‌ زیر‌است‌:

ASTMD3080:2004,Standard Test Method forDirect Shear Test of Soils

underConsolidated DrainedConditions

هدف از تدوین این استاندارد تعیین مقاومت برشی مواد خاکی تحکیم یافته زهکشی شده به روش برش مستقیم است . این آزمون توسط تغییر شکل یک آزمونه در یک نرخ کرنش کنترل شده نزدیک به صفحه برشی منفرد که توسط دستگاه تعیین می شود انجام می گیرد به طور کلی سه یا تعداد بیشتری ازمونه با بار قائم متفاوت آزمون می شوند تا تاثیر آن ها بر مقاومت برشی و جابجایی و خواص مقاومتی مانند پوش موهر تعیین می شود .

یکی از قدیمی ترین آزمایشهای تعیین مقاومت برشی خاکهای تحکیم شده چسبنده ، آزمایش برش مستقیم است در این آزمایش تنشهای وارد بر سطحی که در آن گسیختگی رخ می دهد در سراسر آزمایش مستقیما کنترل می شود. دستگاه شامل یک قوطی که در جهت افقی به دو قسمت تقسیم شده است قسمت پایین به طور ثابت به پایه دستگاه اتصال یافته وبدون حرکت است در حالیکه قسمت بالایی آزاد است ومی تواند در هر دو جهت افقی و قائم حرکت کند که مقدار حرکت را میتوان بوسیله گیج اندازه گیری نمود مقاومت برشی توده خاک ,مقاومت داخلی واحد سطح آن خاک است که می تواند برای مقابله با گسیختگی یا لغزش در امتداد هر صفحه داخلی بروز دهد.

آزمایش برش مستقیم خاک بر اساس استاندارد ASTM D 3080-90 انجام شده و هدف از آن تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک است .یکی از مهمترین ویژگی های یک خاک مقاومت برشی خاک است . تخمین درست مقاومت برشی خاک می تواند مهندسین ژئوتکنیک را در طراحی درست یک شیروانی، تخمین فشارهای افقی و بسیاری از مسائل ژئوتکنیکی یاری دهد . پارامترهای مقاومت برشی خاک از بسیاری از آزمایش های خاک قابل دستیابی است که هر یک شامل مزایا و معایب خاص خود هستند یکی از انواع این آزمایش ها، آزمایش برش مستقیم است , آزمایش برش مستقیم ساده و ارزان است .

 

 

تعداد صفحات : ۲۱

دانلود با لینک مستقیم

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آمار

  • 0
  • 125
  • 1,611
  • 8,871
  • 49,524