ارزیابی کاربردی تجمیع رسوب ناشی ازنوع لیتولوژی سازندهای زمین شناسی در مطالعات سدسازی

مقدمه

رسوب ناشی از هوازدگی و فرسایش سازندهای زمین شناسی در حوزه های آبریز ، به واقع منبع اصلی تأمین و تغذیه رسوبی رودخانه ها و حوضه های رسوبی است. بطور طبیعی، معمولا تعادلی بین تغذیه رسوبی رودخانه از طریق زیر حوضه ها و خصوصیات هندسی و ریخت شناسی رودخانه ها برقرار م یباشد. چنانچه به دلایل طبیعی و یا دخالت های انسانی، تغذیه رسوبی رودخانه و حوضه، دست خوش تغییر شود، رودخانه و حوضه نسبت به این تغییر، واکنش نشان داده و متناسب با افزایش یا کاهش رسوب ورودی به حوضه، شکل، ریختار و پلان و پروفیل آن دچار تغییر خواهد شد. از این رو در مطالعات پایه پروژه های عمرانی، ساماندهی رودخانه و مطالعات سدسازی و بخصوص برآورد میزان احجام رسوبی ورودی به مخازن سدها، آگاهی از میزان رسوب ناشی از فرسایش پذیری و رسوب زایی حوزه های آبریز بالادست و جوانب پروژه ها و ارزیابی مقدار بار رسوبی ایجاد شده به منظور اتخاذ تدابیر مهندسی و راهکارهای مربوطه بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

 

کلیات
به منظور بررسی منطقه ای رسوب در ابتدا وضعیت آماربرداری از غلظت مواد رسوبی در رودخانه های پیرامون منطقه طرح مورد ارزیابی واقع گردید ، و سپس بر اساس آن رودخانه هایی که دارای یک دوره آماربرداری قابل قبول و دقت کافی آماربرداری بوده اند انتخاب می گردند و بر اساس آن، آمار رسوب آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

پس از بررسی ها و ارزیابی های بعمل آمده در حوزه آبریز، نتایج مطالعات رسوب در رودخانه ها و ایستگاه های منطقه و بالا دست طرح مورد نظر منتهی به مخزن سد ، بررسی می گردد.

حفاظت و تخریب خاک
خاک به عنوان بستر تولید و یکی از دو عنصر تشکیل دهنده اکوسیستم خشکی ها (آب و خاک) از عوامل مهم در استمرار زیست در کره زمین است.

 

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آمار

  • 0
  • 220
  • 7,003
  • 14,602
  • 37,607