اثر اندرکنش خاک وسازه بر رفتار غیر ارتجاعی سازه های دارای پی مدفون

 

چکیده

عموما در تحلیل سازه ها فرض می شود که خاک واقع در زیر سازه صلب است و از اثر اندرکنش خاک سازه صرفنظر می گردد. این در حالی است که خاک در واقعیت صلب نیست و وجود خاک در زیر سازه باعث تغییر خصوصیات دینامیکی سازه و در نتیجه پاسخ آن می گردد. از طرف دیگر قرارگیری فونداسیون نسبتًا صلب سازه در خاک باعث تغییر تحریکات ورودی به سیستم خاک سازه می گردد. این اثر که اصطلاحًا اثر سینماتیکی نامیده می شود، خصوصاً در سازه های دارای پی مدفون و عمیق بیشتر حائز اهمیت است. هر چند در مورد تأثیر خاک بر پاسخ ارتجاعی سازه ها مطالعات فراوانی صورت گرفته است، تحقیقات انجام شده در ناحیه غیرارتجاعی اندک و محدود به سا لهای اخیر م یباشد. تحقیقات انجام شده هم اغلب محدود به مطالعات موردی برای شرایط خاصی از خاک و سازه بود هاند. تنها مطالعات پارامتریک انجام شده نیز از اندرکنش سینماتیکی صرف نظر کرده اند. در این پایان نامه اثر اندرکنش خاک سازه بر رفتار سازه های دارای پی مدفون هم در ناحیه ارتجاعی و هم در ناحیه غیرارتجاعی با در نظر گرفتن هر دو اثر اندرکنش سینماتیکی و اینرسی بررسی شده است. بدین منظور یک برنامه جامع رایانه ای با محیط کاربری گرافیکی و قابلیت تولید انبوه در فرمت بانک اطلاعات نوشته شده است. چنین نتیجه گیری شده است که صرفنظر کردن از اثر اندرکنش خاک سازه در طراحی سازه های واقع بر بستر انعطاف پذیر به نتایج نامحافظه کارانه منجر میشود. همچنین چنین نتیجه گیری شده است که صرفنظر کردن از عمق دف نشدگی پی و اثر اندرکنش سینماتیکی در طراحی سازه های بلند دارای پی مدفون عمیق نیز باعث حصول نتایجی نامحافظه کارانه می گردد.

 

برای دریافت پایان نامه بصورت PDF از لینک ذیل اقدام نمایید :

 

مطلب مرتبط
نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آمار

  • 2
  • 8
  • 558
  • 2,966
  • 16,921