راهکارهای ترمیم و بهسازی فنداسیون

 

مقدمه

بدیهی ست ، هیچ چیز در جهان ابدی نیست و عمر مفیدی دارد که در اثر مرور زمان یا عللی دیگر، فروپایگی پیدا می کند. ساخته های دست بشر از جمله ساختمانها ، مصالح و فرآورده های ساختمانی هم از این قاعده کلی مستثنی نیستند . عمر مفید ساختمانها به عوامل متعدد از جمله کیفیت طرح ، کیفیت اجرا ، که خود تابع کیفیت مصالح و کیفیت کاربرد آنها است ، شرایط محیطی ، کیفیت بهره برداری و بلاخره نگهداری بستگی دارد. هر چند با طراحی خوب و متناسب با شرایط محیطی ، با اجرای خوب و بهره برداری و نگهداری صحیح می توان عمر مفید ساختمان را طولانی تر کرد ولی در نهایت از عوارض پیری و فرسودگی گریزی نیست .

به عبارت دیگر نمی توان چیزی ساخت که فروپایگی نکند . ولی می توان با رعایت نکات فنی ، آهنگ و دامنه تضعیف سازه را کاهش داد. با گذشت زمان بتدریج ویژگی های ساختمان تملیل یافته و حاشیه ایمنی آن باریکتر می شود و ولتی این ویژگی ها به سطح وظیفه رسید و از آن تنزل کرد، عمر مفید ساختمان به پایان می رسد و ساختمان از حیز کاربری خارج میشود. لذا برای به تعویک انداختن مواردی که باعث تضعیف سازه می شوند و همچنین طولانی تر کردن عمر مفید آن ، متوسل به بهسازی هایی می شویم که از لحاظ مقابله با اثر فرساینده زمان ضرورت است.

 

تعریف بهسازی
بهسازی در در صنعت ساختمان به مفهوم احیاء یا افزودن لابلیت بهره برداری ساختمان و افزایش طول عمر مفید آن است . و یا بهسازی به مجموعه تعهدات و عملیاتی گفته می شود که لابلیت انجام وظیفه یا وظایفی را در ساختمان ایجاد می کنند که در وضع موجود لادر به انجام تمام و کمال آنها نیست.

گستره بهسازی
گستره بهسازی و حجم و دامنه عملیات ، یعنی میزان دخالت ودر وضع موجود ساختمان ، بسته به نوع و میزان نارسائی ، که بهسازی به منظور جبران آن صورت می گیرد متغیر است و ممکن است از ساده ترین و کمترین دخالت ، به سمت پیچیده ترین و بیشترین دخالت به شرح زیر رده بندی شود:

 • ترمیم :
  به منظور رفع نارسائی های کوچک غیر سازه ای که به طور عمده به ظاهر کار مربوط می شود و به تأمین پایائی ساختمان کمتر می کند.
 • تعمیر :
  به منظور رفع نارسائی سازه ای و بازگرداندن لطعه به وضع لبل از بروز نارسائی انجام می شود .
 • بازسازی :
  به منظور تخریب و ساختن مجدد قسمتهای آسیب دیده با همان مشخصات سابق ولی با حذف نقاط ضعف می باشد.
 • جایگزینی :
  به منظور جدا کردن و برداشتن قطعه آسیب دیده و ثرار دادن قطعه ای سالم و مشابه به جای آن است.

 

 

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آمار

 • 1
 • 219
 • 6,186
 • 14,339
 • 38,970