دستورالعمل انجام آزمایش های مکانیک سنگ

(بازنگری اول)

نشریه شماره ۱۴۴ – الف

۹۵/۰۲/۲۱

 

مقدمه

علم مکانیک سنگ در مقایسه با سایر علوم مهندسی نسبتا جوان میباشد. آزمایشهای مکانیک سنگ که با انجام آن خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ بهدست میآید نیاز به هماهنگی و شبیهسازی در مراحل اجرایی دارد. در اولین کنگره بینالمللی مکانیک سنگ این نیاز احساس شد و کمیتهای با هدف استاندارد کردن آزمون های آزمایشگاهی و صحرایی تشکیل شد. پس از چندین سال تلاش، منجر به چاپ اولین مجموعه درخصوص روش پیشنهادی انجمن
بینالمللی مکانیک سنگ برای آزمایش و رفتارسنجی سنگها در سال ۱۹۸۱ شد. این تلاش همچنان ادامه دارد.

هدف

انجام پروژههای عمرانی در سنگ، در کشور ایران در حال افزایش است. بنابرین مطالعات ژئوتکنیکی برای ساخت سازه در سطح و درون سنگ افزایش یافته است. ایجاد هماهنگی در مراحل تهیه نمونه، اجرای آزمایش و گزارش آزمایش امری ضروری است، تا سفارش دهنده آزمایش (کارفرما)، مجری آزمایش (پیمانکار) و مفسر نتایج آزمایش (مشاور) از یک روش مشخص تبعیت کنند.

دامنه کاربرد

تهیه دستورالعمل استاندارد انجام آزمونهای آزمایشگاهی مکانیک سنگ اولین گام برای هماهنگی فعالیت های اجرایی خواهد بود. در تهیه این دستورالعمل از جمع بندی دستورالعملهای بینالمللی و کشوری استفاده شده است تا دستورالعملی یکسان برای کشور منتشر شود.

 

 

مطلب مرتبط
نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آمار

  • 0
  • 178
  • 2,224
  • 9,161
  • 49,235